Teletest produktová línia - Guided Waves

Detekcia defektov potrubných trás na diaľku.