LYNCS ručný modulárny skener

LYNCSTM je modulárny skener pre ultrazvukovú kontrolu, ktorý bol navrhnutý expertami špecificky pre mapovanie korózie technikou a kontrolu zvarov technikou PAUT/TOFD. Je to prvý flexibilný skener, ktorý ponúka univerzálnu možnosť adaptácie podľa požadovanej aplikácie pre mapovanie korózie alebo kontrolu zvarov. Prestavenie skenera z kontroly zvarov na mapovanie korózie zaberie menej ako 60 sekúnd. Skener má integrované diaľkové tlačidlové ovládanie a tak umožňuje pri prepojení s ultrazvukovým defektoskopom GEKKO alebo MANTIS mapovanie korózie alebo kontrolu zvarov len jedným operátorom. Operátor môže jednoducho na diaľku začať aj ukončiť skenovanie. Pri mapovaní korózie môže operátor diaľkovo posúvať krok rastra a vrstviť skenované údaje bez toho, aby sa dotkol samotného defektoskopu.

LYNCS FULL predstavuje multifunkčnú hybridnú verziu skenera pre dve konkrétne inšpekčné riešenia, Phased Array mapovanie korózie a kontrolu zvarov od priemeru 1OO mm až po rovný plech.

Možnosť upevnenia na neželezné materiály pre kontrolu zvarov a mapovanie korózie pre priemery od 100mm (4in) do 812mm (32in) a kontrolu pozdĺžnych zvarov od priemeru 50 mm až po rovné plechy.

Dvojité uchytenie sond ponúka perfektnú stabilitu a presnosť skenovania a manévrovateľnosť. Osadené ovládače využije operátor pri spúšťaní a ukončení kontroly pri kontrole zvarov a pri mapovaní korózié aj reset enkodéra a zmenu indexu. Možnosť upraviť skener na zvary aj na mapovanie korózie ponúka rýchla adaptácia. Vďaka tomu nie je potrebné voziť na kontrolu so sebou viacero riešení.


 

LYNCS Weld inspection

 

LYNCS WI skener pre kontrolu zvarov

LYNCS WI zostava dokáže niesť až 6 x PA a/alebo TOFD sond s dvojitým uchytením sond pre stabilitu a prenosť skenovania. Ide o skener, kde nepotrebujete žiadne náradie pre nastavenie. Ideálny skener pre kontrolu rôznych zvarových konfigurácií.

 

 • Kontrola vo výrobe a v prevádzke obvodových zvarov od100mm (4in) až po rovné plochy
 • Obvodové zvary tlakových nádob
 • Kontrola zvarov medzi rovným úsekom a kolenom
 • Kontrola skladovacích nádrží - zvarov
 • Detekcia defektov, urČenie ich veľkosti & monitorovanie
 • Korózia/erózia detekcia & určenie veľkosti

 

Vlastnosti
 

 • Osadenie do 6 PAUT/TOFD sond
 • Integrované tlačidlové ovládanie pre štart/stop skenovania
 • Magnetické kolieska
 • Rýchlo uvoľnovacia brzda
 • Univerzáslne uchytenie rôznych predsádok
 • Dvojitý držiak sond
LYNCS skener zvarov PAUT TOFD

 


LYNCS skener - mapovanie korózie

 LYNCS CM skener pre mapovanie korózie

LYNCS CM skener pre mapovanie korózie je ideálny pre mapovenie na potrubných rozvodoch a rôznych nádržiach. Má veľmi nízky profil a nízku hmotnosť, takže je použiteľný aj pri práci vo výškach na lane alebo hustom osadení potrubných rozvodov.

 

 • Potrubia od 100mm priemeru (4in) až po rovné plochy
 • Steny tlakových nádob
 • Steny skladovacích zásobníkov, sférických zásobníkov a stien síl
 • Plášte námorných a riečnych lodí
 • Dná nádrží a paluby lodí
 • Iné kritické prevádzkové objekty

Vlastnosti

 

 • Zabudované ovládanie pre posun kroku a "lepenie" údajov skenovaného rastra
 • Magnetické kolieska
 • Rýchlo-uvoľňovacia brzda
 • 500mm (20in) skenovacia šírka
 • Dvojité uchytenie sond
 • Rýchlo upínací mechanizmus sond

LYNCS kontrola korózie NDT ultrazvuková kontrola


LYNCS reťazový skener


LYNCS CHAIN

LYNCS Chain je istená verzia preLYNCS WI (kontrola zvarov) alebo LYNCS CM (mapovanie korózie). Pokrýva rozsah potrubí od 100mm (4in) do 812mm (32in).

LYNCS Chain rozširuje možnosti kontroly zvarov a mapovania korózie o neferitické potrubia ako je nerez a HDPE. Technické vyhotovenie zariadenia ponúka presné nastavenie a stabilitu pri plnej využiteľnosti výhod zariadenia.

 • Kontrola vo výrobe a v prevádzke, obvodové zvary od 100 mm (4in) do 812 mm (32in)
 • Detekcia trhlín, určenie veľkosti & monitorovanie
 • Detekcia korózie/erózie a určenie rozmerov

Vlastnosti

 • Presné osadenie
 • Jednoduché použitie, bez potreby náradia
 • Rýchlo uvoľňovací mechanizmus
 • Flexibilné nastavenie – háčikové články
 • Osadenie 6 PAUT/TOFD sond
 • Ovládanie na zariadení pre Štart/stop scan
 • 3-bodové nastavenie reťaze
 • Rýchloo uvoľnovacia brzda
 • Univerzálny držiak na predsádky
 • Dual bar

LYNCS reťazový skener nerez plast UT kontrola


LYNCS Axial


LYNCS AXIAL

LYNCS AXIAL verzia pre kontrolu zvarov LYNCS WI. Ďalšou aplikáciou je kontrola zvarových spojov (PAUT, ToFD & TFM) švových rúrok odporovo zváraných (ERW) a zvarov nádob, feritických a neferitických.

Unikátnosť skenera LYNCS spočíva v jeho schopnosti pokryť viacero typov aplikácií, ktoré sú často požadované počas jednej kontrolnej úlohy. Technické vyhotovenie zariadenia dokáže zabezpečiť pokrytie priemerov od  50mm (2in) až po rovné povrchy. Za pár minút je možné skener prekonfigurovať z jednej verzie na druhú.

Navyše, LYNCS AXIAL je možné prestaviť na kontrolu pozdĺžnych zvarov z vnútornej strany od priemeru 355mm (14in).

 • Kontrola pozdĺžnych zvarov od priemeru 50mm (2 in)
 • Detekcia trhlín, urČenie rozmeru & monitorovanie
 • Korózia/erózia detekcia & určenia rozmeru

     

 

      Vlastnosti

 • Uchytenie pre 4 PAUT/TOFD sondy
 • Ovladanie na zariadení preštart/stop skenu
 • Magnetické kolieska
 • Rýchlo-uvoľnovacia brzda
 • Univerzálny držiak pre uchytenie rôznych typov predsádok
 • Dual bar

LYNCS Axial

      Výhody

 • Zvýšená produktivta s integrovaným ovládaním na zariadení.
 • Jednoduchá integrácia s ultrazvukovými zariadeniami Gekko a Mantis.
 • Maximalizácia využitia, jeden skener pre dve rôzne aplikácie.
 • Presné polohovanie a stabilizácia sond.
 • Možnosti kontroly zvarov na oblúkoch a prírubových zvarov - osadenie sond na konci skenera
 • Prenosnosť, nízka hmotnosť, ideálne pre práce vo výškach a miestach z obmedzeným vstupom.
 • Podpora rôznych zariadení, sond, predsádok, a príslušenstva.

Rozmery 
Krátka rozteč:          255 × 198 × 109 mm (19.2 × 7.8 × 4.3 in)
Štandardná rozteč:  487 × 198 × 109 mm (19.2 × 7.8 × 4.3 in)
Stredná rozteč:        575 ×198 × 109 mm (22.6 × 7.8 × 4.3 in)
 

Rozteč- možnosti
Krátka:     180 mm (7 in)
Štandard: 412 mm (16.2 in)
Stredná:   500 mm (19.7 in)
 

Max. šírka držiakov
65 mm (2.5 in)
 

Max. počet držiakov
6

Hmotnosť: skener a
2 x držiak: 3 kg (6.6 lb)
4 x držiak: 3.5 kg (7.7 lb)
6 x držiak: 4 kg (8.8 lb)
 

Obvodové skenovanie
100 mm (4 in) až po rovný povrch
 


 

LYNCS CM Corrosion Mapping konfigurácia

Rozmery
742 × 198 × 109 mm (29.2 × 7.8 × 4.3 in)

Štandardná šírka 
412 mm (16.2 in) a 667 mm (26.2 in)

Maximálna šírka skenu
500 mm (20 in)

Hmotnosť skeneru:
bez vodnej nádržky: 2.7 kg (6 lb)
s vodnou nádržkou: 3.5 kg (7.7 lb)

Obvodové skenovanie
100 mm (4 in) až po rovné povrchy

  

Prevádzkové parametre

Minimálna teplota povrchu
-30°C (-22°F)

Maximálna teplota povrchu
+80°C (176°F)

Minimálna teplota prostredia
-20°C (-4°F)

Maximálna teplota prostredia
+50°C (122°F)

Minimálna teplota skladovania
-10°C (14°F)

 

Cenová ponuka