TSC produktová línia

TSC produktová línia určená na detekciu na povrch vystupujúich trhlín a určenie ich veľkosti a hĺbky metódou ACFM.

AMIGO2 predstavuje zariadenie pre detekciu trhlín poľom sond, teda skenuje väčšiu plochu. Je možné trhlinu nielen nájsť, ale aj určiť jej dĺžku a hĺbku. Metóda ACFM - Alternating Current Field Measurement.

AMIGO2

AMIGO 2 - ACFM Aray kontrola a detekcia povrchových trhlín s určením ich rozmeru a hĺbky.