m2m MANTIS

Ultrazvukový defektoskop MANITS eddyfi s PAUT, TFM

MANTIS ultrazvukový defektoskop 16:64 s podporou PAUT techniky a TFM v reálnom čase ponúka pokročilé riešenie s veľmi príjemným užívateľským rozhraním pre kontrolu aj náročných úloh. Výkonný HW a pravidelne aktualizovaný SW sú zárukou, že MANTIS poskytne vždy tú správnu podporu operátorom.
 


 

eddyfi MANTIS ultrazvuková kontrola

KOMPAKTNÝ 16:64PR PHASED-ARRAY DEFEKTOSKOP


MANTIS predstavuje kompaktnú, ľahkú a ekonomickú verziu zariadenia GEKKO, pričom využíva rovnaké technológie a software. S architektúrou 16:64 MANTIS kombinuje štandardné PAUT, konvenčný ultrazvuk a TFM (Total Focusing Methos) v jednom zariadení.  

 • PAUT | sektorové, lineárne & kombinované skenovanie
 • Konvenčný ultrazvuk | pulzné echo & duálne techniky
 • TOFD | time-of-flight diffraction s vyrovnávaním laterálnych vĺn
 • TFM | total focusing method v reálnom čase pre expertízu 64:64 paralelných kanálov
 • ISO & ASTM zhoda
eddyfi Mantis PAUT

PLNÁ VÝBAVA
 

 • TFM v reálnom čase
 • Zabudovaný PAUT kalkulátor pre všetky geometrie
 • Zložené skenovanie
 • Multi-group konfigurácie
 • Vysoké PRF
 • Podpora až do 3. enkodovaných osí
 • ISO & ASTM zhoda
eddyfi MANTIS topNDT Žilina Slovakia

RÝCHLE NASTAVENIE
 

Akvizičný software bol navrhnutý pre všetky úrovne certifikovaných operátorov. Krokové menu je intuitívne a zjednodušuje postup nastavenia tak, že eliminuje riziko chýb operátora pri nastavovaní.

 • Intuitívny interface, dizajn aplikácie krok za krokom
 • 3-klikové TCG, TCG uloženie a import
 • 3-klikové nastavenie rýchlosti materiálu
 • 3-klikové balansovanie sondy
 • 3-klikové nastavenie predsádky
 • Zabudovaná knižnica sond, predsádok a skenerov
 • Zabudovaná knižnica geometrií a zvarov
 • Aplikačne orientované šablóny
MANTIS eddyfi PA

ZABUDOVANÁ ANALÝZA PRIAMO V ZARIADENÍ
 

 • 800% dynamická amplitúda
 • Kumulované objemové pohľady
 • TOFD linearizácia laterálnej vlny
 • Nastaviteľný report z kontroly
 • Špecializované nástroje analýzy
 • Ethernet prenos údajov
 • PC analýza údajov v SW CAPTURE
MANTIS ADEPT ultrazvukový defektoskop

MANTIS 16:64PRVLASTNOSTI A VYUŽITIE

 • korózia
 • kontrola kompozitných materiálovHrúbky materiálov 25-30 m bežne
 • single group
 • možnosť upgrade na 16:64PR-TFM16 alebo 16:64PR-TFM64
 • do 12 kHZ PRF


TYPICKÉ APLIKÁCIE

 • Kompozit
 • Tenké rúrky
 • Korózia
 • Kontrola vo výškach
MANTIS EXPERT ultrazvukový defektoskop

MANTIS 16:64PR - TFM16VLASTNOSTI A VYUŽITIE

 • korózia
 • kontrola kompozitných materiálovHrúbky materiálov 25-30 m bežne
 • Multi group do 8
 • možnosť upgrade na 16:64PR-TFM64
 • do 12 kHz PRF
 • TFM do 16 bez záznamu FMC, len priamy režim
 • import CAD masky


TYPICKÉ APLIKÁCIE
16:64PR +:

 • Kontrola nátrubkov
 • T a Y spoje
MANTIS MASTER

MANTIS 16:64PR - TFM64VLASTNOSTI
16:64PR + 16:64PR-TFM16 +:

 • TFM s vysokým rozlíšením
 • Matrix + Dual Matrix (DMA)
 • Záznam FMC
 • podpora matrix a dual matrix sond
 • podpora skenerov s 3. osami
 • import CAD masky, T, Y, nátrubky


TYPICKÉ APLIKÁCIE
16:64PR + 16:64PR-TFM16 +:

 • Hrubostenné rúrky
 • Nerezové zvary
 • Aplikácie s obmedzeným prístupom sond
 • 3D focusing
 • R&D

 

Pre hrubostenné materiály a materiály s vysokým útlmom odporúčame ultrazvukový defektoskop GEKKO.