SIMS PRO mapovací SW k Floormap X

Určenie skutočnej integrity dna zásobníkov

 

SIMS PRO software bol vyvinutý na základe odozvy zákazníkov a s cieľom poskytnúť software pre reporting v súlade s modernými požiadavkami a v súlade s odporúčaniami podľa  EEMUA 159 a API 653.

Floormap X kombinuje SIMS PRO software pre poskytnutie vysoko kvalitného reportingového výstupu v čo najkratšom možnom čase.

SIMS PRO zobrazuje grafické pohľady na zozbierané údaje zariadenímFloormapX, vrátane farebných máp interpretujúcich závažnosť indikácií a plné pohľady na údaje MFL a seonzora STARS z celej nádrže.

  Schopnosť zobraziť MFL indikácie od 10% úbytku materiálu, ponúka SIMS PRO včasné upozornenie na začiatok vývoja korózie, čo umožňuje optimalizovať údržbu a stratégiu plánovaných opráv. Tieto údaje slúžia ako podklad pre presnejšie kalkulácie životnosti a dávajú istotu pri predlžovaní údržbových intervalov.

  • Zobrazenie 100% údajov MFL a STARS
  • Plne upravovateľný komplexný automatizovaný zoznam indikácií
  • Intuitívna navigácia s minimalizáciou klikania
  • Viacero C-scan pohľadov súčasne a doplnkové nástroje
  • Komplexný editor výstupných protokolov s možnosťou upravovania
  • Jednoduchý, flexibilný a intuitívny dizajn opravných plechov

       Výhody

  • Generujte správy v zhode s EEMUA a API s automatizovanými sotware nástrojmi.
  • Predĺžte intervaly kontroly, údaje už pri úbytku materiálu od 10%.
  • ŠTabdardizované iremné reporty s upraviteľnými vzormi.
  • Redukcia času pre reporting vďaka automatizovanému zoznamu indikácií.
  • Reporting bez potreby papiera priamo k Vášmu zákaznikovi , export do PDF, MS WOrd alebo MS Excel.
  • Bez potreby SW 3. strán s integrovaným dizajnérom nádrží a opravných plechov.
  • Spätná kompatibilita  so schopnosťou importu údajov z Floormap3Di.
  SIMS PRO TANK REPORTING SW

   

  SIMS PRo TANK REPORTING SW

   

   

   

   

  Zobrazenie údajov

  SIMS PRO zobrazuje rôzne pohľady na údaje vo vysokom rozlíšení. Farebné mapy závažnosti indikácií poskytujú prevádzkovateľom rýchly pohľad na stav zásobníka. Užívateľ môže jednoducho priblížiť záujmovú oblasť, kliknúť na indikáciu pre jej detailnú analýzu a zhodnotenie. Zobrazenie je možné prepínať medzi zobrazením indikácií hore, dole alebo oboch súčasne. V SIMS PRO je možné zobraziť aj kompletné údaje ML a STARS senzora, pre zobrazenie indikácií už od 10% úbytku materiálu.

   

   

   

  Automatický zoznam indikácií

  Interaktívny zoznam plechov a indikácií pomáha ľahšie lokalizovať polohu indikácií. Počas analýzy údajov môže byť stav údajov menený na rôzne stavy - získané údaje, zamietnuté údaje, overené údaje a zahrnúť k nim aj údaje z doplnkových skúšok NDT pre čo najpresnejšie hodnotenie a dosledovanie. Údaje zo zariadenia (SIMS GO software) sú pri importe do SIMS PRO automaticky kompletne nahraté do SIMS PRO.

  SIMS PRo TANK REPORTING SW

  SIMS PRo TANK REPORTING SW

   

   

   

   

   

   

  Nástroje analýzy

  Údaje s vysokým rozlíšením poskytujú percentuálny údaj stavu zariadenia. Tieto údaje môžu byť filtrované nastavením úrovní citlivosti pre optimálne zobrazenie. Takýto pohľad následne poskytne údaje pre kalkulácie zostatkovej životnosti, opráv a ormulovať optimálne stratégie.

   

   

   

   

   

   

  Kalibračné skeny

  SIMS PRO automaticky importuje kalibračné stopy z kalibrácie. Kalibračné súbory sa môžu zahrnúť do finálnej správy, čo zvyšuje dohľadateľnosť údajov, opakovateľnosť kontroly a celkovú dôveru v proces kontroly.

  SIMS PRo TANK REPORTING SW

  SIMS PRo TANK REPORTING SW

   

   

   

   

   

  Návrh zásobníka a opráv

  Automatizované rozloženie podlahy zásobníka bez potreby CAD výkresov. Komponenty zásobníka sa môžu ľahko umiestniť do plánu kontroly - rôzne prekážky, výpustné otvory, otvory. Systém "Drag&Drop" prispieva k rýchlej tvorbe plánu kontroly.

   

   

   

   

  Tvorba reportov

  Tvorba reportov so špecifickými vzormi pre potreby zákazníka. Zabezpečuje konzistenciu a efektivitu. Štandardizovaný vzor vytvára prehľad informácií, ktoré je možné porovnávať v čase a prijať včasné rozhodnutie.

  SIMS PRO predstavuje skutočné riešenie reportingu bez potreby papiera. Rýchle užívateľské rozhranie vygeneruje report bez potreby zobrať pero do ruky.

   

  SIMS PRo TANK REPORTING SW

  SIMS PRo TANK REPORTING SW

   

   

  Zvýšte svoju produktivitu

  Patentovaná technológia  Floormap®X  predstavuje jediný MFL Array skener s bezkonknurenčnou effektivitou a schopnosťou vykonať kontrolu takmer na každom skladovacom zásobníku. V kombinácii so SIMS PRO, ide o vedúce riešenie pre poskytnutie presných máp poskytujúcich pohľad na reálny stav dna zásobníkov. Vďaka tomu sú prevádzkovatelia schopní predĺžiť interval kontroly a šetriť náklady.

   

   

  Chceš vedieť viac o zariadení Floormap X? Klikni SEM!