Produktová línia Silverwing

Produkty pre kontrolu korózie a erózie kovových materiálov ultrazvukom a metódou MFL.

SWIFT + R-Scan

R-Scan

Systém pre UT kontrolu s B-Scanom bez potreby vodivého média medzi sondu a povrch kontrolovaného materiálu.