M2M

Eddyfi M2M zariadenia Phased Array s FMC, TFM v reálnom čase pre pokročilú a presnú kontrolu. Posuňte svoju ultrazvukovú kontrolu na novú úroveň.

m2m GEKKO, UT PA riešenie s TFM v reálnom čase

m2m GEKKO

m2m GEKKO, UT PA riešenie s TFM v reálnom čase, CAD overlay, pokročilé nastavenia Focal Laws, analýza priamo v zariadení alebo v SW na PC, ...