CMAP SW

CMAP je inovatívny softvér, ktorý sa používa na správu dnešných komplexných kontrolných údajov. Má potenciál ušetriť veľa hodín pri priemernej kontrole so schopnosťou importovať, analyzovať a reportovať kontrolné údaje zozbierané z rôznych zdrojov a niekoľkými kontrolnými technikami.

CMAP vám umožňuje analyzovať rôzne súbory kontrolných údajov na jednej obrazovke, čím sa vytvára kompletný prehľad o stave aktív s úplnou sledovateľnosťou k nespracovaným kontrolným údajom.

 

Živé A-Scan zobrazenia a značky 

A-Scan sa zobrazí priamo z nespracovaných kontrolných údajov a môžete pridať A-Scan značky na C-Scan, ktoré môžu byť zahrnuté vo vašich reportoch. CMAP zobrazuje všetky merania zachytené z brán v rôznych pohľadoch (napr. hrúbka materiálu, horný povrch a amplitúda).

B-Scan a profilové zobrazenie

Zobrazenie prierezového profilu a B-Scan zobrazenia jednoduchým nakreslením čiary cez C-Scan. Tieto zobrazenia sú veľkou pomocou pri analýze kontrolných údajov a môžu viesť k lepším rozhodnutiam o údržbe. Po zobrazení jednoducho presuňte živý náhľad klepnutím na smerové klávesy. Sledujte zmenu profilu a B-Scanu vo vzťahu k C-Scanu. Podobne ako značky A-Scanu môžu byť tieto zobrazenia zahrnuté vo vašom záverečnom reporte.

Cenová ponuka

Rýchle, jednoduché usporiadanie a analýza kontrolných údajov

Automatické nastavenie skenovania na základe X, Y údajov zadaných počas akvizície

Importovanie údajov zariadenia a obrázkov

Import CAD vo formáte DXF alebo DWG

Anotácia rozloženia kontroly s oblasťami, značkami a meraniami

Načítanie a prezeranie starších kontrol vedľa seba na porovnanie

Automatické generovanie prehľadov

Nástroje na meranie veľkosti koróznych oblastí

Filtrovanie v reálnom čase a manipulácia s údajmi

Priblíženie údajov pre zobrazenie jemných detailov

 

Spoločnosť vykonávajúca kontrolu

Reportovací čas: Ušetrite hodiny reportovacieho času pomocou pokročilých analytických nástrojov a automatizovaných reportov.

Majitelia aktív

Správa údajov: Centralizované výsledky kontrol umožňujúce využívanie starších kontrolných údajov na plánovanie budúcich neintruzívnych a rizikových kontrol.

Zdravie a bezpečnosť, životné prostredie

Lepšie rozhodnutia: Inžinieri môžu rýchlejšie a spoľahlivejšie rozhodovať o stave svojich aktív, čo môže znížiť neplánované a plánované časy výpadkov.