Lyft® 2 - PEC (Pulsed Eddy Current)

Lyft

Eddyfi Lyft® predstavuje rýchle a spoľahlivé riešenie pre detekciu korózie pod izoláciou (CUI). Lyft poskytuje prevádzkovateľom možnosť manažmentu integrity svojich zariadení bez potreby demontáže izolácií a ochranných prvkov izolácií. Lyft dokáže zistiť koróziu pod silnou vrstvou izolácie, ako aj pod ochrannými prvkami izolácie z hliníka, nerezovej ocele a galvanizovanej ocele. 
Zariadenie pracuje s rôznymi sondami, jednoprvkové PEC (pulzné vírivé prúdy) sondy, PECA sondy (viacprvkové), ale aj so sondami vyrobenými pre konkrétne aplikačné riešenie.

Eddyfi Lyft® poskytuje

  • Kontrola aj na hrubých materiáloch so silnou vrstvou izolácie
  • Úspora nákladov - bez potreby demontáže izolácie
  • Zobrazenie stavu zariadenia v reálnom čase
  • Reporting
  • Rôzne sondy pre pokrytie rôznych typov aplikácií
  • Rýchla akvizícia dát
  • Jednoduché nastavenie s automatickou kalibráciou a nastavením generovaného pulzu a parametrov prijímania signálu
Lyft PRO

Software
 

Voliteľný SW pre analýzu aj na PC - Lyft PRO, poskytuje silný nástroj pre analýzu a prípravu skenov na PC. Lyft Pro poskytuje možnosť generovať bohatšie reporty a je zadarmo dostupný pre zákazníkov, ktorí majú aktívne predplatné na SW Lyft vo svojom zariadení. Lyft PRO môžete stiahnuť TU!

 

SurfacePro3D

Voliteľný SW SurfacePro3D ponúka možnosti vytvorenia a vizualizácie kontrolovaných objektov a "prilepenia" údajov z C-skenu na modelovaný objekt. SW SurfacePro3D ponúkame za ročné predplatné. Zákazník tak môže kedykoľvek podľa potreby kontrolovať svoje náklady a súčasne vždy má počas predplatného zabezpečenú aktuálnu verziu SW, technickú podporu a nové vydané verzie SW. Aktuálnu verziu SurfacePro3D si môžete stiahnuť TU!

PECA sonda Lyft eddyfi

PECA sondy (viacprvkové) sú schopné poskytnúť väčšiu plochu skenu v jednom priechode. Napr. 6 - článková sonda PECA pokryje v jednom skene šírku 457 mm. Podporuje hrúbku materiálu 6 - 25 mm, izoláciu 0 - 102 mm a nerezové, resp. hliníkové plášte. Vďaka pokrytej ploche v jednom priechode sa zvyšuje celková produktivita kontroly až do 10 násobku bežného času kontroly. Sonda obsahuje enkodér a umožňuje skenovanie v dynamickom móde ale aj v klasickom rastrovom režime.

 

Lyft TRIO sondy

Sondy pre aplikačné riešenia

Patentovaná PECA sonda s vysokým rozlíšením je vyvinutá špecificky pre detekciu koróznych "chrást" a výdutí. Technické riešenie sondy umožňuje priestorovú trianguláciu. Táto sonda umožňuje detekciu najmenších indikácií v rámci PEC technológie. Podporuje hrúbky materiálu 3 - 19 mm  a izoláciu 0 - 50 mm pri pokrytí šírky skenu 75 mm v dynamickom alebo grid režime.

Sonda pre kontrolu dna nádrže je vyvinutá pre kontrolu anulárnych prstencov nádrží. S hrúbkou len 4,8 mm z titánového materiálu je sonda použiteľná pod okrajmi nádrže a poskytne pohľad na zostatkovú hrúbku materiálu v tomto kritickom mieste nádrží. Bez potreby vyprázdnenia nádrže! Dosah sondy 400 mm pod nádrž.

Sonda PEC - GS je špecificky navrhnutá pre zvýšenie detekčných schopností a presnosti. Dizajn sondy neutralizuje interferenciu vznikajúcu na galvanizovanom povrchu, zlepšuje penetráciu signálu, atď.

 

Všetky sondy k Lyft sú vybavené enkodérom a ovládacími prvkami priamo na sonde.

Katalóg sond na stiahnutie TU!

Stránka sond pre Lyft TU!

Cenová ponuka