Ectane® 2 - Povrchy a rúrky

Ectane

Eddyfi Ectane® je zariadenie pre kontrolu rúrok výmenníkov a kontrolu povrchov pomocou vírivých prúdov (EC) a poľa vírivých prúdov (ECA), ako aj využitím ďalších techník. Zariadenie je vydizajnované do priemyselného použitia a náročných podmienok v prevádzke. V porovnaní s inými riešeniami na trhu ide o kompaktné zariadenie s hmotnosťou 6.8 kg a objemom zariadenia ca. 10 litrov. Je ľahko prenosné a na jednu batériu poskytne prácu až do 8 h práce.

Integrované technológie na báze vírivých prúdov (EC) v ECTANE 2

 • Eddy Current Testing (ECT)
 • Eddy Current Array (ECA)
 • Tangential Eddy Current Array (TECA)
 • Remote Field Testing (RFT)
 • Near Field Testing (NFT)
 • Magnetic FLux Leakage (MFL)
 • Internal Rotating Inspection System (IRIS) ultrasonic testing

Výhody zariadenia Ectane 2

 • Všetky EC technológie integrované v jednom zariadení
 • Kompaktnosť
 • Robustný a nárazu odolný
 • Utesnený, vodeodolný
 • Napájanie batériou
 • Ľahká integrácia so zariadením ProbotTM
 • Magnify SW platforma

Aplikačné využitie

 • Tepelné výmenníky (feritické, neferitické)
 • Kondenzátory, ohrievače vody
 • Fin-Fan ochladzovače vzduchu a bojlery
 • Chladiče, klimatizácia/HVAC
 • Povrchová ECA kontrola v oblasti nukleárnej energetiky
 • Sériová / automatizovaná ECA kontrola povrchov
TubePro eddyfi Technologies topNDT

TubePro software pre spracovanie údajov a ich interpretáciu a reporting poskytuje pokročilé funkcie. Okrem editora Excel reportov, je možné preniesť do reportov aj výkresy, 3D modely zariadenia. Zákazník má možnosť rotovať 3D model priamo v PDF reporte, využiť zoom funkciu, vizualizovať tak lepšie indikácie a tým presnejšie určiť integritu zariadenia.
TubePro samozrejme spolupracuje so SW Magnify a umožňuje instantný update zoznamu rúrok do SW Magnify. Využitím systému detekcie v obraze/výkrese môže užívateľ veľmi rýchlo vytvoriť zoznam rúrok pre následnú kontrolu a následne tento dataset odoslať do SW Magnify a vykonať kontrolu. Tento 2D spôsob vytvorenia zoznamu minimalizuje chybu pri tvorbe plánu kontroly.

Interakcia medzi TuberPro a Magnify 4.5 poskytuje aj možnosť synchronizácie 2D/3D reportov. Nie je teda potrebné ručne prenášať údaje medzi SW. 

TubePro Comparision

TubePro poskytuje aj simultánne zobrazenie dvoch datasetov pre porovnanie vývoja stavu zariadenia. Okrem porovnania side-by-side medzi rôznymi rokmi je možné porovnanie aj napríklad medzi metódami RFT a IRIS tých istých rúrok a získať tak prehľad porovnaním dvoch metód.

Systém automatickej detekcie z obrázkov umožní vytvoriť veľmi rýchlo zostavu rúrok a ich očíslovanie. Pri PDF, DWG a DXF zdrojových súboroch je úroveň detekcie rúrok na úrovni 100%, a to aj pri komplexných tvaroch a veľkom počte rúrok (cez 10000 rúrok). Operátor tak veľmi rýchlo vytvorí relevantný plán kontroly.

Ukážku práce so SW nájdete vpravo na videách.

Cenová ponuka

Výkonná CPU doska - nová doska Ectane 2 (100% Eddyfi) má výkonnejší procesor, ktorý poskytuje viac výkonu pre ultrarýchle nulovanie sondy a spracovanie signálu v reálnom čase. To značne prispieva k tomu, že kontrola kvality s Ectane 2 je jednoduchšia ako kedykoľvek predtým pri akejkoľvek kombinácii technológií, či už ide o ECT, ECA, TECA, RFT, NFT, NFA, MFL alebo IRIS.

Vylepšená maximálna frekvencia - maximálna frekvencia ECT je teraz 10 MHz, čo ponúka väčšiu flexibilitu a lepší výkon v rôznych rúrkových aplikáciách a pri povrchových aplikáciách.

Prúdový zdroj pre saturačné sondy - tento vstavaný zdroj je k dispozícii na 41-pinovom konektore a môže byť naprogramovaný tak, aby riadil výstupný prúd, ktorý vedie do parciálnych saturačných sond ECT a predmagnetizačných ECT sond.

Motorový pohon pre RPC sondy - Ectane 2 je schopný poháňať RPC sondy, vďaka svojmu výkonnému vstavanému motorovému pohonu. To je užitočné v aplikáciách, kde sa RPC sondy používajú na nájdenie pozdĺžnych a obvodových trhlín.