TSC produktová línia

TSC produktová línia určená na detekciu na povrch vystupujúich trhlín a určenie ich veľkosti a hĺbky metódou ACFM.

AMIGO2 predstavuje zariadenie pre detekciu trhlín poľom sond, teda skenuje väčšiu plochu. Je možné trhlinu nielen nájsť, ale aj určiť jej dĺžku a hĺbku. Metóda ACFM - Alternating Current Field Measurement.

AMIGO2

AMIGO 2 - ACFM Aray kontrola a detekcia povrchových trhlín s určením ich rozmeru a hĺbky.
PACE ACFM eddyfi Technologies

PACE®

PACE - zariadenie pre detekcu na povrch vystupujúcich trhlín s určením ich rozmerov (hĺbka a dĺžka). Bez nutnosti kalibrácie zariadenia pred meraním. Metóda ACFM.