Spyne™

reddy 128 + Spyne. Detekcia trhlín v materiáloch.
Spyne sonda. Deteckcia únavových trhlín a iných povrchových a podpovrchových indikácií.
   SPYNE sonda pre detekciu povrchových a podpovrchových indikácií. Náhrada za MT a PT.

 

Spyne on pipe.

Kanadská spoločnosť Eddyfi Technologies uviedla začiatkom roka 2019 nový produkt k už existujúcemu portfóliu produktov na báze ECA (Eddy Current Array), sondu SpyneSpyne bol navrhnutý predovšetkým pre náhradu MT a PT kontroly, pre detekciu povrchových a podpovrchových trhlín, únavových trhlín (SCC), pittingu. Táto sonda v kombinácii so zariadením reddy 128 umožňuje kontrolu s minimálnou prípravou povrchu. To znamená, že kontrola prebieha na povrchu napr. aj s náterom. Potrebné je len hrubé očistenie povrchu pred kontrolou. Samotný držiak sondy je možné osadiť rôznymi sondami s rôznymi priemermi cievok a rôznymi topológiami podľa požiadavky a aktuálnych technologických možností. Zariadenie má zabudovaný enkodér a ovládanie priamo na sonde. Tolerancia Lift-off efektu je do 3 mm, avšak je k dispozícii aj kompenzácia efektu na báze software riešenia.

Spyne riešenie je určené na detekciu, nie na určenie veľkosti indikácií, avšak v kombinácii s inými sondami SHARCK je možné po detekcii vykonať aj určenie rozmerov vady v dĺžke a hĺbke.
Za pozornosť stojí aj fakt, že pri použití enkodéru nemá rýchlosť skenu alebo jej zmena počas skenovania vplyv na úroveň detekcie indikácií.


Pre simultánnu detekciu a určenie veľkosti indikácie pomocou vírivých prúdov je možné použiť to isté zariadenie reddy 128 so sondou Sharck HR, resp. ďalšími, špecificky určenými napr. pre kontrolu tupých zvarov. Táto sonda umožňuje simultánnu detekciu a určenie veľkosti/hĺbky pozdĺžnych SCC indikácií v základnom materiáli a zvaroch.

Prehľad sond a ich schopností detekcie a určenia veľkosti indikácie

Sonda

Aplikácia

Detekcia

Určenie rozmeru

Rozsah určecnia hĺbky indikácie

Min. dĺžka indikácie

Pokrytie skenu

Spyne. Detekcia SCC tehlín v materiáloch.
           Spyne

 

 • Detekcia trhlín vo všetkých smeroch
áno nie nie 3 mm 200 mm
SHARCK HR
Sharck HR

 

 • Axiálne SCC v základnom materiáli a zvaroch
áno áno 0.25 - 3 mm 1.5 mm 71 mm
SHARCK BUTT WELD sonda
Sharck Butt Weld

 

 

 • Axiálne SCC na rúrkach od 152 mm
 • SCC pozdĺž zvaru
 • A.O. Smith Flash zvary
 • SCC v preliačeninách
 • Obvodové SCC
áno áno 0.25 - 3 mm 1.5 mm 37 mm
Sharck Pencil HR. Detekcia trhlín. NDT kontrola.
Sharck Pencil HR

 

 

 • SCC v hlbokých preliačenínách, vruboch
 • SCC vedľa zvarov
 • Dlhé trhliny pozdĺž okrajov zvaru
áno áno 0.25 - 3 mm 1.5 mm Jedna cievka
Sharck Butt Weld G2 sonda
Sharck Butt Weld G2

 

 • Detekcia a určenie rozmerov individuálnych trhlín vo zvaroch (korunka, okraje, HAZ zóna)
 • ​​​​​​​Detekcia trhlín vo všetkých smeroch
áno áno 0.5 - 7 mm 3 mm 53 mm
Sharck Pencil G2 sonda. Detekcia trhlín SCC. NDT kontrola. Vírivé prúdy.
Sharck Pencil G2

 

 • Detekcia a určenie rozmerov individuálnych trhlín vo zvaroch (korunka, okraje, HAZ zóna)
 • ​​​​​​​Dlhé trhliny pozdĺž okrajov zvaru
áno áno 0.5 - 7 mm 3 mm Jedna cievka

 

Cenová ponuka

Stručné zhrnutie pre Spyne

 • rýchlosť skenovania do 600 mm/s reálne vrátane plnohodnotného záznamu C-Scanu
 • pokrytie šírky skenu na jeden prechod do 200 mm
 • kontrola na povrchoch s priemerom od 150 mm až do plochých povrchov
 • 128 kanálov
 • použitie na feritických a neferitických materiáloch
 • detekcia vád od 2 mm dĺžky x 1 mm priemeru
 • tolerancia lift-off do 3 mm
 • teplota prevádzky do 150°C
 • bez potreby odstraňovania náteru
 • bez použitia chémie, čistenia
   

Aplikačné určenie

 • Náhrada MT
 • Náhrada PT
 • Detekcia povrchových a podpovrchových indikácií bez určenia ich rozmerov
   

  Typy indikácií

 • SCC – korózne trhliny
 • únavové trhliny
 • chloridové SCC
 • povrchové trhliny
 • podpovrchové trhliny (neželezné materiály)
 • a iné.